Питна вода

Якість та безпечність води
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів)
МХП01023 NEW! Пакет "Дослідження водопровідної води" згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10: ЗМЧ (при t 37ºĊ), Загальні коліформи, Е.соІі, Ентерококи, Сальмонела, Водневий показник, Залізо загальне, Загальна жорсткість, Марганець, Мідь, Сульфати, Сухий залишок та ін. Водопровідна вода. Об’єм для дослідження 2 л в стерильній тарі** на мікробіологію. 5 л води без повітряної пробки для фізико-хімічних досліджень. 4-6 р. д.
МХП01024 NEW! Пакет "Дослідження води з колодязів" згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10: Загальні коліформи, Е.соІі, Сальмонела, Водневий показник, Залізо загальне, Загальна жорсткість,Марганець, Сульфати, Сухий залишок, Хлориди, Амоній, Нітрати, Нітрити, Фториди. 4-6 р. д.
МХП01025 NEW! Пакет "Дослідження бутильованої води" згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10: ЗМЧ (при t 37ºĊ), ЗМЧ (при t 22ºĊ), Загальні коліформи, Е.соІі, Pseudomonas aeroginosa, Ентерококи, Сальмонела, Водневий показник, Залізо загальне, Загальна лужність та ін. 4-6 р. д.
САД01021 Пакет "Важкі метали у воді" (Свинець, Кадмій, Мишяк, Ртуть). Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 5-7 р. д.
САД01022 Пакет "Мікроелементи у воді" (Мідь, Цинк, Залізо, Кобальт). 5-7 р. д.
САД01023 Пакет "Макроелементи у воді" (Кальцій, Магній, Калій, Натрій). 5-7 р. д.
БЛС01001 NEW! Визначення залишкових кількостей фосфорорганічних пестицидів. Діазинон (базудін), диметоат (фосфамід), малатіон (карбофос), паратіон-метил (метафос), пендиметалін, піриміфос-метил, трифлуралін, хлорпірифос, фенітротіон. 3-5 р. д.
ФХД01018 NEW! Пакет «Комплексне дослідження води». Залізо загальне, загальна жорсткість, хлориди, марганець, сульфати, фториди, амоній, нітрити, нітрати, водневий показник (рН), окиснюваність перманганатна. 3-5 р. д.
МХП01021 NEW! Пакет «Мікробіологічний контроль води для вживання людиною» БГКП, ЗМЧ (при t 37ºĊ), E.Coli, Ентерококи* 4-6 р. д.
МХП01022 NEW! Пакет «Мікробіологічний контроль води для вживання тваринами» E.Coli, Ентерококи, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Мікологічне дослідження* 4-6 р. д.
МХП01026 NEW! Пакет «Мікробіологічний контроль води для вживання тваринами» E.Coli, Ентерококи, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella.* 4-6 р. д.

*Входить у сферу акредитації; **Лабораторія надає необхідний матеріал для стерильного відбору води. Для отримання матеріалів щодо відбору зверніться на прийом зразків.

Фізико-хімічні дослідження
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів)
ФХД01001 Залізо загальне Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 2-3 р. д.
ФХД01002 Загальна жорсткість* 2-3 р. д.
ФХД01003 Хлориди* 2-3 р. д.
ФХД01004 Сульфати 2-3 р. д.
ФХД01005 Марганець 2-3 р. д.
ФХД01006 Сухий залишок* 2-3 р. д.
ФХД01007 Амоній 2-3 р. д.
ФХД01008 Нітрити 2-3 р. д.
ФХД01009 Нітрати 2-3 р. д.
ФХД01010 Водневий показник (рН) 2-3 р. д.
ФХД01011 Кальцій* 2-3 р. д.
ФХД01012 Магній* 2-3 р. д.
ФХД01013 Фториди 2-3 р. д.
ФХД01014 Карбонатна жорсткість 2-3 р. д.
ФХД01015 Загальна лужність 2-3 р. д.
ФХД01017 Окиснюваність перманганатна 2-3 р. д.

*Входить у сферу акредитації

Визначення Макро та Мікроелементів
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів)
САД01001 Свинець* Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 5-7 р. д.
САД01002 Кадмій* 5-7 р. д.
САД01003 Мідь* 5-7 р. д.
САД01004 Цинк* 5-7 р. д.
САД01005 Залізо 5-7 р. д.
САД01006 Кобальт 5-7 р. д.
САД01007 Марганець 5-7 р. д.
САД01008 Миш'як* 5-7 р. д.
САД01009 Ртуть* 5-7 р. д.
САД01010 Кальцій 5-7 р. д.
САД01011 Молібден 5-7 р. д.
САД01012 Селен 5-7 р. д.
САД01013 Літій 5-7 р. д.
САД01014 Алюміній 5-7 р. д.
САД01015 Магній 5-7 р. д.
САД01016 Калій 5-7 р. д.
САД01017 Нікель 5-7 р. д.
САД01018 Барій 5-7 р. д.
САД01019 Стронцій 5-7 р. д.
САД01046 Берилій 5-7 р. д.
САД01047 Бор 5-7 р. д.
САД01048 Срібло 5-7 р. д.
САД01020 Інші елементи (близько 60) за домовленістю

*Входить у сферу акредитації

Визначення залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів)
САД01024 Альдрин* Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 3-4 р. д.
САД01025 альфа-ГХЦГ* 3-4 р. д.
САД01026 бета-ГХЦГ* 3-4 р. д.
САД01027 Ліндан* 3-4 р. д.
САД01028 Гексахлорбензол* 3-4 р. д.
САД01029 4,4′-ДДЕ* 3-4 р. д.
САД01030 4,4′-ДДД* 3-4 р. д.
САД01031 4,4′-ДДТ* 3-4 р. д.
САД01032 Дієлдрин* 3-4 р. д.
САД01033 Гептахлор* 3-4 р. д.
САД01034 Сума хлорорганічних пестицидів 3-4 р. д.
САД01045 Бензо(а)пірен 3-4 р. д.

*Входить у сферу акредитації

Визначення залишкових кількостей фосфорорганічних пестицидів
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів)
САД01035 Діазинон (базудін) Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 3-4 р. д.
САД01036 Диметоат (фосфамід) 3-4 р. д.
САД01037 Малатіон (карбофос) 3-4 р. д.
САД01038 Паратіон-метил (метафос) 3-4 р. д.
САД01039 Пендиметалін 3-4 р. д.
САД01040 Пиіриміфос-метил 3-4 р. д.
САД01041 Трифлуралін 3-4 р. д.
САД01042 Хлорпірифос 3-4 р. д.
САД01043 Фенітротіон 3-4 р. д.
САД01044 Сума фосфорорганічних пестицидів Газова хроматографія 3-4 р. д.
Мікробіологічні дослідження**
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів)
МХП01001 Виявлення Salmonella * Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 2 л в стерильній тарі. 5 р. д.
МХП01002 NEW! Виявлення Salmonella (з ідентифікацією MALDI TOF) * 3 р. д.
МХП01003 Виявлення ентерококів * 5-6 р. д.
МХП01004 NEW! Виявлення ентерококів (з ідентифікацією MALDI TOF) * 4 р. д.
МХП01005 Загальні коліформи * 3 р. д.
МХП01006 NEW! Загальні коліформи (з ідентифікацією MALDI TOF) * 2 р. д.
МХП01007 Визначення загального мікробного числа (ЗМЧ) при t 22°C * 2-3 р. д.
МХП01008 Визначення загального мікробного числа (ЗМЧ) при t 37°C * 1-2 р. д.
МХП01009 Виявлення E.Coli * 3 р. д.
МХП01010 NEW! Виявлення E.Coli (з ідентифікацією MALDI TOF) * 1-2 р. д.
МХП01011 Виявлення ТКБ (термотолерантні кишкові бактерії) * 3-4 р. д.
МХП01012 Визначення кількості спор сульфітредукуючих анаеробів (клостридії) 2-3 р. д.
МХП01013 Виявлення спор сульфітредукуючих анаеробів (клостридії) 2-3 р. д.
МХП01014 Виявлення синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) 4-5 р. д.
МХП01015 NEW! Виявлення синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) (з ідентифікацією MALDI TOF) * 2-3 р. д.
МХП01016 Визначення кількості синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) 4-5 р. д.
МХП01017 NEW! Визначення кількості синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) (з ідентифікацією MALDI TOF) * 2-3 р. д.
МХП01018 NEW! Мікробіологічний скринінг MALDI-TOF 3 р. д.
МХП01019 Виявлення Legionella (з ідентифікацією MALDI TOF) 10 р. д.
МХП01020 NEW! Ідентифікація мікроорганізмів за допомогою MALDI TOF* 1 р. д.

*Входить у сферу акредитації; **Лабораторія надає необхідний матеріал для стерильного відбору води. Для отримання матеріалів щодо відбору зверніться на прийом зразків.

Якість та безпечність води
Фізико-хімічні дослідження
Визначення Макро та Мікроелементів
Визначення залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів
Визначення залишкових кількостей фосфорорганічних пестицидів
Мікробіологічні дослідження**

Послуги з лабораторної діагностики


Довготривалі партнерські відносини з клієнтами — пріоритет експертного центра діагностики та лабораторного супроводу «Біолайтс».

Унікальне для України обладнання, за вашим бажанням перехресне дослідження зразків двома різними тест-системами IDEXX та BioChek, можливість замовлення розробки для вашого підприємства індивідуального рішення щодо лабораторного супроводу — відмінності «BioLightS».

Обладнання


Обладнання центру діагностики та лабораторного супроводу дозволяє вам отримати в Біолайтс комплекс досліджень, виконати який не може жодна компанія в Україні.

Проведення аналізів за допомогою обладнання Agilent Technologies
Сучасне обладнання Leica Biosystems в Біолайтс
Швидкі та точні аналізи с обладнанням Qiagen
Обладнання компанії Waters — The Science of What's Possible
Лабораторні прилади Tecan — найкраща якість досліджень
Точні аналізи с бактеріологічним аналізатором bioMerieux
Сучасне лабораторне обладнання Ankom

12253

досліджено зразків


Дослідження на обладнанні світового рівня — в Україні

Європейська якість досліджень — в Україні

Повний спектр досліджень для ветеринарних клінік та сільськогосподарських компаній-виробників.

Лабораторний супровід компаній тваринництва

Проведення забору матеріалів для досліджень, планові перевірки та змиви, розширені консультації.

Дослідження кормів та питної води

Детальний аналіз кормів та кормової сировини для тваринництва та питної води.

Biolights logo

80

методик впроваджено


Методики валідовані за Європейськими директивами

Долучайтесь до діагностики європейського рівня!

За три місяці послугами експертного центру «Біолайтс» скористались 103 нових клієнта. Звертайтесь, будь ласка, й Ви!

Надійна незалежна діагностика — до ваших послуг

Обладнання від світових лідерів: Qiagen, Bruker (MALDI TOF), Leica, Waters (MS/MS), Agilent (GC).

8 сучасно обладнаних відділів лабораторії

Сектори досліджень крові, хіміко-аналітичних досліджень, мікологічних досліджень, ПЛР, мікробіологічних досліджень, патологічних досліджень, гістологічних досліджень, фізико-хімічних досліджень.

Новини компанії


Читати всі новини

Сертифікати


Всі співробітники пройшли навчання та сертифікацію у відповідності з вимогами міжнародних стандартів. Наші фахівці постійно підвищують кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном.

Атестат з акредитації — Експертного центру діагностики та лабораторного супроводу «BioLightS»
Сертифікат LOHMANN LABORATORY SCHOOL 2019 — Ольга Мартиненко
Сертифікат USAVA 2019 — Українська асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин
Сертифікат ALSI Agilent — Пальонко Роман Ігорович
Сертифікат ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Андрійчук Василина
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Коваль Катерина
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Микитюк Аліна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Тишківська Анна Михайлівна
Сертифікат GD Animal Health — Коваль Катерина
Сертифікат International Kylt PCR-Traning — Коваль Катерина
Сертифікат Phenomenex — Пальонко Роман
Сертифікат SocTrade — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат SocTrade — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат Союз Птахівників України — Андрійчук Василина Василівна
Сертифікат Союз Птахівників України — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат Союз Птахівників України — Тишківська Анна Михайлівна
Сертифікат НУБІП УЛЯБП АПК — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат Fapas — Expert Center of Diagnostics and Laboratory Support «Biolights» LLC
IDEXX 11-12 june 2019 Ольга Мартиненко

Підпишіться в соцмережах


Підпишіться на експертний центр Biolights, щоб бути в курсі новин галузі та одразу дізнаватися про нові дослідження і акційні пропозиції.