Питна вода

Фізико-хімічні дослідження
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів) Ціна, грн
ФХД01001 Залізо загальне Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 2-3 р. д. 110
ФХД01002 Загальна жорсткість* 2-3 р. д. 75
ФХД01003 Хлориди* 2-3 р. д. 252
ФХД01004 Сульфати 2-3 р. д. 75
ФХД01005 Марганець 2-3 р. д. 108
ФХД01006 Сухий залишок* 2-3 р. д. 62
ФХД01007 Амоній 2-3 р. д. 68
ФХД01008 Нітрити 2-3 р. д. 133
ФХД01009 Нітрати 2-3 р. д. 133
ФХД01010 Водневий показник (рН) 2-3 р. д. 32
ФХД01011 Кальцій* 2-3 р. д. 118
ФХД01012 Магній* 2-3 р. д. 104
ФХД01013 Фториди 2-3 р. д. 70
ФХД01014 Карбонатна жорсткість 2-3 р. д. 70
ФХД01015 Загальна лужність 2-3 р. д. 70
ФХД01016 Алюміній 2-3 р. д. 108
ФХД01017 Окиснюваність перманганатна 2-3 р. д. 132

*Входить у сферу акредитації

Визначення Макро та Мікроелементів
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів) Ціна, грн
САД01001 Свинець* Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 5-7 р. д. 355
САД01002 Кадмій* 5-7 р. д. 355
САД01003 Мідь* 5-7 р. д. 355
САД01004 Цинк* 5-7 р. д. 355
САД01005 Залізо 5-7 р. д. 355
САД01006 Кобальт 5-7 р. д. 355
САД01007 Марганець 5-7 р. д. 355
САД01008 Миш'як* 5-7 р. д. 355
САД01009 Ртуть* 5-7 р. д. 355
САД01010 Кальцій* 5-7 р. д. 355
САД01011 Молібден* 5-7 р. д. 355
САД01012 Селен* 5-7 р. д. 355
САД01013 Літій* 5-7 р. д. 355
САД01014 Алюміній* 5-7 р. д. 355
САД01015 Магній* 5-7 р. д. 355
САД01016 Калій* 5-7 р. д. 355
САД01017 Нікель* 5-7 р. д. 355
САД01018 Барій* 5-7 р. д. 355
САД01019 Стронцій* 5-7 р. д. 355
САД01020 Інші елементи (близько 60) за домовленістю за домовленістю
САД01021 Комплекс токсичних елементів (Свинець, Кадмій, Мишяк, Ртуть) 5-7 р. д. 1100
САД01022 Комплекс мікроелементів (Мідь, Цинк, Залізо, Кобальт) 5-7 р. д. 1100
САД01023 Комплекс макроелементів (Кальцій, Магній, Калій, Натрій) 5-7 р. д. 1100

*Входить у сферу акредитації

Визначення залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів) Ціна, грн
САД01024 Альдрин Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 3-4 р. д. 417
САД01025 альфа-ГХЦГ* 3-4 р. д. 417
САД01026 бета-ГХЦГ* 3-4 р. д. 417
САД01027 Ліндан* 3-4 р. д. 417
САД01028 Гексахлорбензол* 3-4 р. д. 417
САД01029 4,4′-ДДЕ* 3-4 р. д. 417
САД01030 4,4′-ДДД* 3-4 р. д. 417
САД01031 4,4′-ДДТ* 3-4 р. д. 417
САД01032 Дієлдрин* 3-4 р. д. 417
САД01033 Гептахлор* 3-4 р. д. 417
САД01034 Сума хлорорганічних пестицидів 3-4 р. д. 1200

*Входить у сферу акредитації

Визначення залишкових кількостей фосфорорганічних пестицидів
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів) Ціна, грн
САД01035 Діазинон (базудін) Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 3-4 р. д. 417
САД01036 Диметоат (фосфамід) 3-4 р. д. 417
САД01037 Малатіон (карбофос) 3-4 р. д. 417
САД01038 Паратіон-метил (метафос) 3-4 р. д. 417
САД01039 Пендиметалін 3-4 р. д. 417
САД01040 Пиіриміфос-метил 3-4 р. д. 417
САД01041 Трифлуралін 3-4 р. д. 417
САД01042 Хлорпірифос 3-4 р. д. 417
САД01043 Фенітротіон 3-4 р. д. 417
САД01044 Сума фосфорорганічних пестицидів Газова хроматографія 3-4 р. д. 1200
Мікробіологічні дослідження**
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів) Ціна, грн
МХП01001 Виявлення Salmonella * Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 2 л в стерильній тарі. 5 р. д. 589
МХП01002 Виявлення Salmonella (з ідентифікацією MALDI TOF) * 3 р. д. 691
МХП01003 Виявлення ентерококів * 5-6 р. д. 164
МХП01004 Виявлення ентерококів (з ідентифікацією MALDI TOF) * 4 р. д. 269
МХП01005 Загальні коліформи * 3 р. д. 172
МХП01006 Загальні коліформи (з ідентифікацією MALDI TOF) * 2 р. д. 280
МХП01007 Визначення загального мікробного числа (ЗМЧ) при t 22°C * 2-3 р. д. 139
МХП01008 Визначення загального мікробного числа (ЗМЧ) при t 37°C * 1-2 р. д. 139
МХП01009 Виявлення E.Coli * 3 р. д. 172
МХП01010 Виявлення E.Coli (з ідентифікацією MALDI TOF) * 1-2 р. д. 280
МХП01011 Виявлення ТКБ (термотолерантні кишкові бактерії) * 3-4 р. д. 172
МХП01012 Визначення кількості спор сульфітредукуючих анаеробів (клостридії) 2-3 р. д. 631
МХП01013 Виявлення спор сульфітредукуючих анаеробів (клостридії) 2-3 р. д. 385
МХП01014 Виявлення синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) 4-5 р. д. 468
МХП01015 Виявлення синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa)(з ідентифікацією MALDI TOF) * 2-3 р. д. 556
МХП01016 Визначення кількості синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) 4-5 р. д. 532
МХП01017 Визначення кількості синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa)(з ідентифікацією MALDI TOF) * 2-3 р. д. 649
МХП01018 Мікробіологічний скринінг MALDI-TOF 3 р. д. 1500
МХП01019 Виявлення Legionella (з ідентифікацією MALDI TOF) 10 р. д. 980
МХП01020 Ідентифікація мікрофлори виявленої при мікробіологічному дослідженні за допомогою MALDI TOF* 1 р. д. 535

*Входить у сферу акредитації **Лабораторія надає необхідний матеріал для стерильного відбору води. Для отримання матеріалів щодо відбору зверніться на прийом зразків.

Якість та безпечність води
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів) Ціна, грн
МХП01021 Пакет «Мікробіологічний контроль води». БГКП, ЗМЧ, E.Coli, ТКБ* Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 2 л в стерильній тарі. 3-4 р. д. 550

*Входить у сферу акредитації

Молекулярні дослідження
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Три- валість (роб. днів) Ціна, грн
ПЛР010001 Легіонелла Legionella spp кількісне визначення Вода з джерел (гарячого) водопостачання – 1л в стерильній тарі 3-5 р. д. 1800
Фізико-хімічні дослідження
Визначення Макро та Мікроелементів
Визначення залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів
Визначення залишкових кількостей фосфорорганічних пестицидів
Мікробіологічні дослідження**

Послуги з лабораторної діагностики


Довготривалі партнерські відносини з клієнтами — пріоритет експертного центра діагностики та лабораторного супроводу «Біолайтс».

Унікальне для України обладнання, за вашим бажанням перехресне дослідження зразків двома різними тест-системами IDEXX та BioChek, можливість замовлення розробки для вашого підприємства індивідуального рішення щодо лабораторного супроводу — відмінності «BioLightS».

Обладнання


Обладнання центру діагностики та лабораторного супроводу дозволяє вам отримати в Біолайтс комплекс досліджень, виконати який не може жодна компанія в Україні.

Проведення аналізів за допомогою обладнання Agilent Technologies
Сучасне обладнання Leica Biosystems в Біолайтс
Швидкі та точні аналізи с обладнанням Qiagen
Обладнання компанії Waters — The Science of What's Possible
Лабораторні прилади Tecan — найкраща якість досліджень
Точні аналізи с бактеріологічним аналізатором bioMerieux
Сучасне лабораторне обладнання Ankom

12253

досліджено зразків


Дослідження на обладнанні світового рівня — в Україні

Європейська якість досліджень — в Україні

Повний спектр досліджень для ветеринарних клінік та сільськогосподарських компаній-виробників.

Лабораторний супровід компаній тваринництва

Проведення забору матеріалів для досліджень, планові перевірки та змиви, розширені консультації.

Дослідження кормів та питної води

Детальний аналіз кормів та кормової сировини для тваринництва та питної води.

Biolights logo

80

методик впроваджено


Методики валідовані за Європейськими директивами

Долучайтесь до діагностики європейського рівня!

За три місяці послугами експертного центру «Біолайтс» скористались 103 нових клієнта. Звертайтесь, будь ласка, й Ви!

Надійна незалежна діагностика — до ваших послуг

Обладнання від світових лідерів: Qiagen, Bruker (MALDI TOF), Leica, Waters (MS/MS), Agilent (GC).

8 сучасно обладнаних відділів лабораторії

Сектори досліджень крові, хіміко-аналітичних досліджень, мікологічних досліджень, ПЛР, мікробіологічних досліджень, патологічних досліджень, гістологічних досліджень, фізико-хімічних досліджень.

Новини компанії


Читати всі новини

Сертифікати


Всі співробітники пройшли навчання та сертифікацію у відповідності з вимогами міжнародних стандартів. Наші фахівці постійно підвищують кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном.

Атестат з акредитації — Експертного центру діагностики та лабораторного супроводу «BioLightS»
Сертифікат LOHMANN LABORATORY SCHOOL 2019 — Ольга Мартиненко
Сертифікат USAVA 2019 — Українська асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин
Сертифікат ALSI Agilent — Пальонко Роман Ігорович
Сертифікат ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Андрійчук Василина
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Коваль Катерина
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Микитюк Аліна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат The Ukrainian Farmer — Тишківська Анна Михайлівна
Сертифікат GD Animal Health — Коваль Катерина
Сертифікат International Kylt PCR-Traning — Коваль Катерина
Сертифікат Phenomenex — Пальонко Роман
Сертифікат SocTrade — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат SocTrade — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат Союз Птахівників України — Андрійчук Василина Василівна
Сертифікат Союз Птахівників України — Мартиненко Ольга Анатоліївна
Сертифікат Союз Птахівників України — Тишківська Анна Михайлівна
Сертифікат НУБІП УЛЯБП АПК — Тишківська Наталія Василівна
Сертифікат Fapas — Expert Center of Diagnostics and Laboratory Support «Biolights» LLC
IDEXX 11-12 june 2019 Ольга Мартиненко

Підпишіться в соцмережах


Підпишіться на експертний центр Biolights, щоб бути в курсі новин галузі та одразу дізнаватися про нові дослідження і акційні пропозиції.