Питна вода

Якість та безпечність води
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Трива- лість (роб. днів) Ціна, грн
МХП01023 NEW! Пакет "Дослідження водопровідної води" згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10: ЗМЧ (при t 37ºĊ), Загальні коліформи, Е.соІі, Ентерококи, Сальмонела, Водневий показник, Залізо загальне, Загальна жорсткість, Марганець, Мідь, Сульфати, Сухий залишок та ін. Водопровідна вода. Об’єм для дослідження 2 л в стерильній тарі** на мікробіологію. 5 л води без повітряної пробки для фізико-хімічних досліджень. 4-6 р. д. 6991
МХП01024 NEW! Пакет "Дослідження води з колодязів" згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10: Загальні коліформи, Е.соІі, Сальмонела, Водневий показник, Залізо загальне, Загальна жорсткість,Марганець, Сульфати, Сухий залишок, Хлориди, Амоній, Нітрати, Нітрити, Фториди. 4-6 р. д. 2085
МХП01025 NEW! Пакет "Дослідження бутильованої води" згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10: ЗМЧ (при t 37ºĊ), ЗМЧ (при t 22ºĊ), Загальні коліформи, Е.соІі, Pseudomonas aeroginosa, Ентерококи, Сальмонела, Водневий показник, Залізо загальне, Загальна лужність та ін. 4-6 р. д. 9102
САД01021 Пакет "Важкі метали у воді" (Свинець, Кадмій, Мишяк, Ртуть). Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 5-7 р. д. 1800
САД01022 Пакет "Мікроелементи у воді" (Мідь, Цинк, Залізо, Кобальт). 5-7 р. д. 1800
САД01023 Пакет "Макроелементи у воді" (Кальцій, Магній, Калій, Натрій). 5-7 р. д. 1800
БЛС01001 NEW! Визначення залишкових кількостей фосфорорганічних пестицидів. Діазинон (базудін), диметоат (фосфамід), малатіон (карбофос), паратіон-метил (метафос), пендиметалін, піриміфос-метил, трифлуралін, хлорпірифос, фенітротіон. 3-5 р. д. 2160
ФХД01018 NEW! Пакет «Комплексне дослідження води». Залізо загальне, загальна жорсткість, хлориди, марганець, сульфати, фториди, амоній, нітрити, нітрати, водневий показник (рН), окиснюваність перманганатна. 3-5 р. д. 1200
МХП01021 NEW! Пакет «Мікробіологічний контроль води для вживання людиною» БГКП, ЗМЧ (при t 37ºĊ), E.Coli, Ентерококи* 4-6 р. д. 550
МХП01022 NEW! Пакет «Мікробіологічний контроль води для вживання тваринами» E.Coli, Ентерококи, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Мікологічне дослідження* 4-6 р. д. 1500
МХП01026 NEW! Пакет «Мікробіологічний контроль води для вживання тваринами» E.Coli, Ентерококи, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella.* 4-6 р. д. 1300

*Входить у сферу акредитації; **Лабораторія надає необхідний матеріал для стерильного відбору води. Для отримання матеріалів щодо відбору зверніться на прийом зразків.

Фізико-хімічні дослідження
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Трива- лість (роб. днів) Ціна, грн
ФХД01001 Залізо загальне Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 2-3 р. д. 132
ФХД01002 Загальна жорсткість* 2-3 р. д. 144
ФХД01003 Хлориди* 2-3 р. д. 252
ФХД01004 Сульфати 2-3 р. д. 120
ФХД01005 Марганець 2-3 р. д. 132
ФХД01006 Сухий залишок* 2-3 р. д. 114
ФХД01007 Амоній 2-3 р. д. 114
ФХД01008 Нітрити 2-3 р. д. 156
ФХД01009 Нітрати 2-3 р. д. 156
ФХД01010 Водневий показник (рН) 2-3 р. д. 102
ФХД01011 Кальцій* 2-3 р. д. 118
ФХД01012 Магній* 2-3 р. д. 104
ФХД01013 Фториди 2-3 р. д. 114
ФХД01014 Карбонатна жорсткість 2-3 р. д. 114
ФХД01015 Загальна лужність 2-3 р. д. 114
ФХД01017 Окиснюваність перманганатна 2-3 р. д. 144

*Входить у сферу акредитації

Визначення Макро та Мікроелементів
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Трива- лість (роб. днів) Ціна, грн
САД01001 Свинець* Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 5-7 р. д. 600
САД01002 Кадмій* 5-7 р. д. 600
САД01003 Мідь* 5-7 р. д. 600
САД01004 Цинк* 5-7 р. д. 600
САД01005 Залізо 5-7 р. д. 600
САД01006 Кобальт 5-7 р. д. 600
САД01007 Марганець 5-7 р. д. 600
САД01008 Миш'як* 5-7 р. д. 600
САД01009 Ртуть* 5-7 р. д. 600
САД01010 Кальцій 5-7 р. д. 600
САД01011 Молібден 5-7 р. д. 600
САД01012 Селен 5-7 р. д. 600
САД01013 Літій 5-7 р. д. 600
САД01014 Алюміній 5-7 р. д. 600
САД01015 Магній 5-7 р. д. 600
САД01016 Калій 5-7 р. д. 600
САД01017 Нікель 5-7 р. д. 600
САД01018 Барій 5-7 р. д. 600
САД01019 Стронцій 5-7 р. д. 600
САД01046 Берилій 5-7 р. д. 600
САД01047 Бор 5-7 р. д. 600
САД01048 Срібло 5-7 р. д. 600
САД01020 Інші елементи (близько 60) за домовленістю за домовленістю

*Входить у сферу акредитації

Визначення залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Трива- лість (роб. днів) Ціна, грн
САД01024 Альдрин* Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 3-4 р. д. 417
САД01025 альфа-ГХЦГ* 3-4 р. д. 417
САД01026 бета-ГХЦГ* 3-4 р. д. 417
САД01027 Ліндан* 3-4 р. д. 417
САД01028 Гексахлорбензол* 3-4 р. д. 417
САД01029 4,4′-ДДЕ* 3-4 р. д. 417
САД01030 4,4′-ДДД* 3-4 р. д. 417
САД01031 4,4′-ДДТ* 3-4 р. д. 417
САД01032 Дієлдрин* 3-4 р. д. 417
САД01033 Гептахлор* 3-4 р. д. 417
САД01034 Сума хлорорганічних пестицидів 3-4 р. д. 1200
САД01045 Бензо(а)пірен 3-4 р. д. 1200

*Входить у сферу акредитації

Визначення залишкових кількостей фосфорорганічних пестицидів
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Трива- лість (роб. днів) Ціна, грн
САД01035 Діазинон (базудін) Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 3-5 л в пластиковій тарі. 3-4 р. д. 417
САД01036 Диметоат (фосфамід) 3-4 р. д. 417
САД01037 Малатіон (карбофос) 3-4 р. д. 417
САД01038 Паратіон-метил (метафос) 3-4 р. д. 417
САД01039 Пендиметалін 3-4 р. д. 417
САД01040 Пиіриміфос-метил 3-4 р. д. 417
САД01041 Трифлуралін 3-4 р. д. 417
САД01042 Хлорпірифос 3-4 р. д. 417
САД01043 Фенітротіон 3-4 р. д. 417
САД01044 Сума фосфорорганічних пестицидів Газова хроматографія 3-4 р. д. 1200
Мікробіологічні дослідження**
Арт. Назва показника Матеріал для дослідження Трива- лість (роб. днів) Ціна, грн
МХП01001 Виявлення Salmonella * Питна вода, вода зі свердловини, колодязів, бутильована вода. Об’єм для дослідження 2 л в стерильній тарі. 5 р. д. 589
МХП01002 NEW! Виявлення Salmonella (з ідентифікацією MALDI TOF) * 3 р. д. 691
МХП01003 Виявлення ентерококів * 5-6 р. д. 164
МХП01004 NEW! Виявлення ентерококів (з ідентифікацією MALDI TOF) * 4 р. д. 269
МХП01005 Загальні коліформи * 3 р. д. 172
МХП01006 NEW! Загальні коліформи (з ідентифікацією MALDI TOF) * 2 р. д. 280
МХП01007 Визначення загального мікробного числа (ЗМЧ) при t 22°C * 2-3 р. д. 139
МХП01008 Визначення загального мікробного числа (ЗМЧ) при t 37°C * 1-2 р. д. 139
МХП01009 Виявлення E.Coli * 3 р. д. 172
МХП01010 NEW! Виявлення E.Coli (з ідентифікацією MALDI TOF) * 1-2 р. д. 280
МХП01011 Виявлення ТКБ (термотолерантні кишкові бактерії) * 3-4 р. д. 172
МХП01012 Визначення кількості спор сульфітредукуючих анаеробів (клостридії) 2-3 р. д. 631
МХП01013 Виявлення спор сульфітредукуючих анаеробів (клостридії) 2-3 р. д. 385
МХП01014 Виявлення синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) 4-5 р. д. 468
МХП01015 NEW! Виявлення синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) (з ідентифікацією MALDI TOF) * 2-3 р. д. 556
МХП01016 Визначення кількості синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) 4-5 р. д. 532
МХП01017 NEW! Визначення кількості синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa) (з ідентифікацією MALDI TOF) * 2-3 р. д. 649
МХП01018 NEW! Мікробіологічний скринінг MALDI-TOF 3 р. д. 1500
МХП01019 Виявлення Legionella (з ідентифікацією MALDI TOF) 10 р. д. 980
МХП01020 NEW! Ідентифікація мікроорганізмів за допомогою MALDI TOF* 1 р. д. 535

*Входить у сферу акредитації; **Лабораторія надає необхідний матеріал для стерильного відбору води. Для отримання матеріалів щодо відбору зверніться на прийом зразків.

Якість та безпечність води
Фізико-хімічні дослідження
Визначення Макро та Мікроелементів
Визначення залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів
Визначення залишкових кількостей фосфорорганічних пестицидів
Мікробіологічні дослідження**

Новини компанії


Читати всі новини

Сертифікати


Всі співробітники пройшли навчання та сертифікацію у відповідності з вимогами міжнародних стандартів. Наші фахівці постійно підвищують кваліфікацію як в Україні, так і за кордоном.

Атестат з акредитації — Експертного центру діагностики та лабораторного супроводу «BioLightS»
GD certificate
idexx-bse
tgd-bavaria
tishkivska-sertifikat
fapas - milk
fapas - water

Підпишіться в соцмережах


Підпишіться на експертний центр Biolights, щоб бути в курсі новин галузі та одразу дізнаватися про нові дослідження і акційні пропозиції.